Employers

We organiseren interactieve burgerschapsprojecten, indrukwekkende jongerenreizen en spannende events waarbij jongeren spelenderwijs over (hun) grenzen kijken en de wereld ontdekken.

More information


Demcon is a high-end technology supplier of products and systems, with high-tech, robotic and medical systems as focus areas. Demcon is a business that supports clients with a wide range of competencies. As a system supplier, Demcon can meet the entire needs of its clients, from proof of principle, prototype and pre-production to serial production.

More information


Stichting eX:plain is het kennis, advies- en dienstencentrum voor beroepsgerichte examinering en professionele ontwikkeling. Met meer dan 275.000 beroepsgerichte examens per jaar zijn we een van de grootste onafhankelijke examenorganisaties in Nederland. eX:plain bestaat uit verschillende business units, die gericht zijn op examinering van het bedrijfsleven enerzijds en het beroepsonderwijs anderzijds. Ook Smart Educational Tools, dat praktisch lesmateriaal en innovatieve e-learnings levert die passen bij de vraag van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven, maakt onderdeel uit van onze organisatie. Gezamenlijk hebben wij als doel om toonaangevend te zijn op het gebied van betrouwbaar ontwikkelen, meten en beoordelen van beroepsgerichte kennis en vaardigheden met als eindresultaat een diploma om trots op zijn! De Associatie voor Examinering richt zich met name op examens voor professionals in de financieel-administratieve en loon-administratieve sector. Onze dienstverlening bestaat uit de ontwikkeling en afname van examens, het leveren van examendiensten en beroepsregistraties.

More information


Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 41 (aspirant)-lidorganisaties en 12 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, fracties van universiteiten en hogescholen als ook twee vakbonden. De convenantpartners zijn studentenorganisaties die zich bezighouden met specifieke studentenbelangen, zoals studentensport of studentenverenigingen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

More information


21st-century skills - Training for all stages of your career Lepaya is a (soft skills) training company that provides high impact trainings at the career points of starters, professionals and young leaders. No matter if our participants have just landed their first job, are already established in their professional career or are on their way to becoming a leader! We have the right training for everyone. From communication & time management topics to stakeholder management, coaching and many more. Lepaya goes international 2020 is a crucial year for Lepaya. The company has grown rapidly in the Netherlands, with a set of large clients.Next stop is to go internationally this year. Want to join the ride with us?

More information


LOF (LerarenOntwikkelFonds) legt het initiatief bij de leraar voor beter onderwijs. LOF biedt leraren uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs budget en begeleiding om hun eigen project voor beter onderwijs in hun school uit te voeren. Leraren uit het mbo kunnen meedoen aan MBO-pioniers. LOF is van, voor en door leraren: leraren beoordelen de projectaanvragen leraren coachen en begeleiden LOF labs: landelijke leer- en netwerkbijeenkomsten voor leraren leraren krijgen een podium leraren onderzoeken de opbrengsten van de projecten.

More information


Wij ondersteunen roc's door het ontwikkelen van les- en examenmateriaal voor praktijkleren binnen én buiten de school. Dat doen we voor de sectoren Zakelijke dienstverlening, Veiligheid & Vakmanschap, ICT en Commercie van het middelbaar beroepsonderwijs, in nauwe samenwerking met de roc's. Daarnaast ondersteunen we met coaching, trainingen en workshops op maat, geven we advies over hoe onze producten gebruikt kunnen worden en helpen wij roc's graag met het invullen van hun studiedag. Alle roc's zijn bij ons aangesloten. Dankzij onze nauwe samenwerking met docenten kunnen wij goed inspelen op veranderingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

More information