LerarenOntwikkelFonds

LerarenOntwikkelFonds

LOF (LerarenOntwikkelFonds) legt het initiatief bij de leraar voor beter onderwijs. LOF biedt leraren uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs budget en begeleiding om hun eigen project voor beter onderwijs in hun school uit te voeren. Leraren uit het mbo kunnen meedoen aan MBO-pioniers.

LOF is van, voor en door leraren:

  • leraren beoordelen de projectaanvragen
  • leraren coachen en begeleiden
  • LOF labs: landelijke leer- en netwerkbijeenkomsten voor leraren
  • leraren krijgen een podium
  • leraren onderzoeken de opbrengsten van de projecten.