Bestuursjaar met ISO

About Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 750.000 studenten aan universiteiten en hogescholen. Dit doet het ISO via de 41 (aspirant)-lidorganisaties en 12 convenantpartners die bij het ISO aangesloten zijn. De lidorganisaties zijn medezeggenschapsraden, fracties van universiteiten en hogescholen als ook twee vakbonden. De convenantpartners zijn studentenorganisaties die zich bezighouden met specifieke studentenbelangen, zoals studentensport of studentenverenigingen. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de politieke partijen en de koepels van universiteiten en hogescholen.

More information
Interstedelijk Studenten Overleg (ISO)

Bestuursjaar met ISO

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), de belangenvereniging van heel studerend Nederland, is weer opzoek naar een nieuw bestuur voor het komende collegejaar. Hiervoor zouden we het zeer op prijs stellen als u deze vacature wilt verspreiden onder uw leden. Voor het nieuwe bestuur zijn we opzoek naar vijf enthousiaste en actieve studenten die gelieve al enige ervaring hebben in het vertegenwoordigen van studenten op wat voor manier dan ook. Studieadviseurs zouden ons enorm kunnen helpen in het verspreiden van deze vacature. In de bijlage vindt u een poster die u zou kunnen gebruiken voor de promotie van de vacature.  

 

Als ISO vertegenwoordigen wij alle studenten van studerend Nederland en streven daarom naar een zo representatief mogelijk en divers bestuur. Het belangrijkste is de motivatie om op nationaal niveau studenten te vertegenwoordigen wanneer het gaat om onderwijsbeleid. De deadline om te kunnen solliciteren is op 7 februari 2020. Meer informatie is te vinden op onze site (www.iso.nl/bestuursjaar). We zouden het zeer op prijs stellen wanneer u de vacature onder uw studenten zou willen verspreiden. Hieronder vindt u een standaard tekst die u zou kunnen gebruiken voor het bericht: 

 

Het  Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) is op zoek naar actieve studenten/ recent-afgestudeerden die zich vanaf eind juni 2020 als bestuurders van het ISO bezig willen houden met de toekomst van het hoger onderwijs in Nederland. Het ISO is de grootste landelijke studentenorganisatie van Nederland en behartigt de belangen van meer dan 750.000 studenten aan hogescholen en universiteiten. Het ISO is vaste gesprekspartner van onder andere het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, politieke partijen en de koepelorganisaties van hogescholen en universiteiten. Als belangenorganisatie zet het ISO zich in voor kwalitatief goed en toegankelijk hoger onderwijs, waarin studenten zowel binnen als buiten hun opleiding de mogelijkheid tot ontplooiing hebben. Gedurende het jaar zal je optrekken met je 4 medebestuursleden met wie je een hechte band zal opbouwen. Daarnaast wordt je ondersteund door 15 medewerkers en een netwerk van oud-besturen. Voor meer informatie over het Interstedelijk Studenten Overleg of de inhoud van een bestuursfunctie: www.iso.nl/bestuursjaar/;  Op 16 en 27 januari zijn er twee informatieavonden. Mocht je interesse hebben, contacteer dan Hessel Bos via bos@iso.nl of door te bellen naar 06-41565792. Hij kan je meer informatie geven over het ISO en de vacature. De deadline om te solliciteren voor een bestuursfunctie is 7 februari 2020.